Oct 20, 2020   1:34 p.m. Vendelín
Academic information system

Vkládání posudku závěrečné práce


Aplikace Vkládání posudku závěrečné práce umožňuje vedoucímu a oponentovi vkládání a tisk posudků závěrečné práce a sestavení licenční smlouvy.

Vkládání posudků může být podmíněno dokončením kontroly systémem pro odhalování plagiátů.

Aplikace je rozdělena do dvou částí. V první části jsou zobrazeny informace o závěrečné práci a přehled povinností, které má vedoucí práce nebo oponent splnit a jejich stav. Ve druhé části se nachází záložky pro zadání posudku a uzavření návrhu licenční smlouvy. Význam záložek je následující:

  • Vložit posudek – posudek se vloží v podobě souboru v podporovaném formátu (formát je uveden v aplikaci (např. PDF, DOC apod.)). Nejprve se v poli Posudek zvolí osoba, za kterou je posudek vkládán a následně se přes tlačítko dohledá soubor s posudkem. Vybraný posudek se uloží do systému stisknutím tlačítka . Uživatelé s oprávněním zp-spec-posudky-e mohou vkládat i další posudky (např. rozdílový posudek při neshodě vedoucího a oponenta).

  • Zadat posudek – posudek se vloží přes připravený formulář. Posudek se vkládá v jazyce zadání práce. Formulace otázek pro vedoucího práce a pro oponenta se může lišit.

    Vyplněný formulář se musí uložit tlačítkem . Tímto tlačítkem lze uložit i rozpracovaný posudek, kontrola jeho kompletnosti proběhne až při jeho uzavření. Jakmile jsou údaje ve formuláři zadané, je nutné posudek uzavřít tlačítkem – po tomto kroku je posudek považován za kompletní. Z posudku vloženého přes formulář se automaticky vytvoří PDF soubor, který je možné otevřít nebo uložit v počítači. V závislosti na nastavení AIS a typu závěrečné práce jsou posudky studentům zveřejňovány okamžitě, nebo s odstupem několika dní. Pokud bude zveřejnění posudku autorovi práce odloženo, zobrazuje se v aplikaci informace o počtu dní, o které bude zpřístupnění posudku odloženo.

    Hlediska hodnocení závěrečné práce se vybírají podle fakulty studia příslušného studenta, který práci zpracoval.
  • Návrh licenční smlouvy – záložka zobrazuje formulář pro uzavření návrhu licenční smlouvy. Vyplněný formulář se uloží tlačítkem . Jakmile jsou údaje zadané, je nutné posudek uzavřít tlačítkem .

Způsoby, jakými je možné posudek závěrečné práce zadat, je závislý na konfiguraci systému a u některých typů závěrečných prací nemusí být všechny uvedené možnosti dostupné.

V závislosti na nastavení jednotlivých typů závěrečných prací může vedoucí práce vložit posudek i za oponenta, a to stejným způsobem jako svůj posudek. Vložený posudek je možné smazat kliknutím na ikonu . Kliknutím na ikonu lze obnovit editaci uzavřeného posudku. Posudek lze vložit i k historickým pracím, zde však vložený soubor s posudkem nelze smazat.