Oct 20, 2020   1:30 p.m. Vendelín
Academic information system

Upravit zadání


závěrečná práce!zadání!upravit

Aplikace slouží k úpravě zadání závěrečné práce studenta. Aplikace je přístupná vedoucímu práce. Vedoucí práce zde může upravit podobu zadání závěrečné práce.

V úvodu aplikace je zobrazena stručná nápověda s tipy při vyplňování jednotlivých polí zadání. Význam jednotlivých polí a práce s aplikací je podrobněji popsána v založení nového zadání práce.

Všechny úpravy je nutné uložit, buď průběžně nebo po dokončení editace zadání práce.