Oct 20, 2020   1:59 p.m. Vendelín
Academic information system

Udělení zápočtu


závěrečné práce!udělení zápočtuzápočet!za závěrečnou práci

Aplikace Udělení zápočtu umožňuje vedoucímu práce udělit studentovi zápočet za zpracování závěrečné práce nebo její části.

V nabídce předmětů jsou zobrazeny všechny předměty typu seminář závěrečné práce nebo závěrečná práce, které má student aktuálně zapsané. Vyplněné hodnocení je třeba uložit stisknutím tlačítka .

Zápočet lze vložit i přes příslušný předmět (například Bakalářský seminář, Diplomní seminář) umístěný mezi ostatními předměty učitele aktuálního studijního období v Záznamníku učitele. Tento předmět se v nabídce zobrazí a role zkoušejícího se automaticky přidělí přibližně hodinu poté, co je alespoň jednomu studentovi založeno zadání závěrečné práce.