Oct 20, 2020   2:31 p.m. Vendelín
Academic information system

Kontrola stavu závěrečné práce


závěrečná práce!kontrola stavu

Aplikace Kontrola stavu závěrečné práce poskytuje informace o stavu závěrečné práce a její kompletnosti. Červeně jsou vypsána upozornění na dosud neprovedené kroky, které se musejí ještě provést k úspěšnému odevzdání elektronické verze závěrečné práce.

Typy upozornění:

  • Zadání závěrečné práce není kompletní – v zadání závěrečné práce nejsou vyplněny všechny požadované položky.

  • V informačním systému není vložen posudek vedoucího práce – vedoucí práce dosud nevložil a neuzavřel svůj posudek práce.

  • Oponenti závěrečné práce nebyli stanoveni – informuje studenta o tom, že vedoucí závěrečné práce zatím nestanovil oponenty závěrečné práce, nebo tito oponenti doposud nebyli schváleni.

  • V informačním systému není vložen posudek oponenta práce - oponent práce dosud nevložil a neuzavřel svůj posudek práce.

  • Není uzavřen návrh licenční smlouvy ze strany vedoucího – dosud nebyl uzavřen návrh licenční smlouvy ze strany vedoucího práce.

  • Není uzavřen návrh licenční smlouvy ze strany oponenta – dosud nebyl uzavřen návrh licenční smlouvy ze strany oponenta práce.

  • Doplňující informace nejsou kompletně vloženy – student ještě nevložil jazyk závěrečné práce a informace o práci v jednotlivých jazykových variantách, jako jsou název práce, abstrakt, případně právní doložka.

  • Elektronická verze závěrečné práce nebyla odevzdána – student ve své aplikaci nepotvrdil vložení a odevzdání elektronické verze závěrečné práce.