Oct 20, 2020   2:51 p.m. Vendelín
Academic information system

Odevzdání závěrečné práce


závěrečná práce!odevzdání

Aplikace Odevzdání závěrečné práce slouží k potvrzení vložení a správnosti elektronické verze závěrečné práce a všech údajů souvisejících se závěrečnou prací.

V případě, že jsou vyplněny všechny informace a je vložen soubor se závěrečnou prací, zobrazí se v aplikaci tlačítko . Po stisknutí tlačítka již nelze s vloženou prací, přílohami ani s doplňujícími údaji manipulovat.

Nejsou-li všechny potřebné informace vloženy, je vypsán jejich soupis a není nabízeno tlačítko k potvrzení. Typy upozornění:

  • Doplňující informace nejsou kompletně zadány – nejsou vyplněny některé informace. Je třeba zkontrolovat vyplnění stejných údajů ve všech jazykových variantách a volbu jazyka závěrečné práce v aplikaci Zadávání doplňujících informací závěrečné práce.

  • Elektronická verze závěrečné práce nebyla vložena do informačního systému – je nutné vložit soubor se závěrečnou prací v aplikaci Vkládání závěrečné práce a jejích příloh.

  • Žádný speciální předmět typu seminář závěrečné práce není úspěšně ukončen - pro odevzdání závěrečné práce je zapotřebí mít úspěšně ukončen speciální předmět pro seminář závěrečné práce.

Bez elektronického odevzdání závěrečné práce nemohou být studenti připuštěni k obhajobě a ani jim nemohou být vytištěny doklady o úspěšném ukončení studia.
Aby byla závěrečná práce kompletně odevzdána, musí vedoucí závěrečné práce vložit zadání závěrečné práce, posudek a zajistit vložení oponentského posudku.

Odevzdané závěrečné práce jsou automaticky odesílány do Centrálního registru závěrečných prací (CRZP), kde jsou práce posuzovány z hlediska jejich originality a zpět do AIS je zasílán protokol o výsledku kontroly.