Oct 20, 2020   2:38 p.m. Vendelín
Academic information system

Nastavení stupně zveřejnění


závěrečné práce!utajení

Aplikace Nastavení stupně zveřejnění umožňuje nastavit stupeň zveřejnění závěrečné práce, který rozhoduje o způsobu zveřejnění nebo nezveřejnění závěrečné práce po jejím konečném odevzdání. Nastavení provádí autor práce po jejím vložení do AIS.

V aplikaci je nutné zvolit jeden ze šesti stupňů zveřejnění, čím vyšší stupeň je zvolen, tím přísnější je utajení práce. V případě volby druhého nebo třetího stupně zveřejnění se musí vyplnit počet roků utajení. Stupeň zveřejnění lze měnit do doby, než je potvrzeno definitivní odevzdání práce.

Studijní oddělení musí volbu 1.–5. stupně zveřejnění potvrdit. Volba autora a referentky je rozpoznatelné podle ikon umístěných ve sloupcích Volba autoraVolba studijního oddělení.

V závislosti na volbě stupně zveřejnění se pak nabízí tisk licenční smlouvy (1.–5. stupeň) nebo tisk vyhlášení autora (6. stupeň).
Aplikace je přístupná pouze u prací odevzdaných před 1. 9. 2011.
Související témata nápovědy