Oct 20, 2020   3:00 p.m. Vendelín
Academic information system

Návrh licenční smlouvy


závěrečná práce!návrh licenční smlouvy

Ke každé závěrečné práci má student povinnost uzavřít návrh licenční smlouvy prostřednictvím aplikace Návrh licenční smlouvy. Návrh licenční smlouvy je možné uzavřít a upravovat až po vložení práce do systému a před samotným odevzdáním práce.

Po vstupu do aplikace je zobrazen návrh licenční smlouvy k uzavření. Vyplnit je možné pouze část Způsob užití díla a rozsah licence, zbylé části jsou předvyplněny automaticky. Pro zveřejnění práce v Centrálním registru závěrečných prací je možné zadat odkladnou lhůtu v maximálním rozsahu 36 měsíců ode dne registrace práce v registru.

Odkladná lhůta kratší než 12 měsíců je schvalována automaticky a není vyžadováno zadání důvodu odkladu. Pro delší lhůty je nutno vyplnit důvod odkladu a zároveň musí být tato lhůta schválena děkanem fakulty. Jakmile je návrh licenční smlouvy uzavřen, je možné pokračovat k úspěšnému odevzdání práce.

Aplikace je dostupná u prací odevzdaných po 1. 9. 2011.
Související témata nápovědy