Oct 20, 2020   2:23 p.m. Vendelín
Academic information system

Vkládání errat závěrečné práce


Aplikace Vkládání errat závěrečné práce umožňuje vložení souboru s erraty. Tvůrcem souboru je student. Soubor obsahuje opravy k seznamu připomínek, který na základě obhajoby práce studenta sestavila komise. K vložení souboru mohou být vyzváni studenti, kteří mají obhajobu práce v jiný den než závěrečnou zkoušku.

Soubor se vkládá ve formátu PDF, jehož velikost by neměla přesáhnout 10 MiB. Přes pole spojené s tlačítkem se dohledá soubor s erraty v počítači a kliknutím na se uloží v informačním systému. Soubor lze odebrat kliknutím na .