Oct 20, 2020   12:55 p.m. Vendelín
Academic information system

Vkládání závěrečné práce a jejích příloh


Závěrečná práce se odevzdává jak v tištěné, tak elektronické podobě. Elektronickou verzi práce lze spolu s přílohami odevzdat přes aplikaci Vkládání závěrečné práce a jejích příloh.

Termín odevzdávání závěrečné práce stanovuje milník Uzávěrka závěrečných prací v harmonogramu aktuálního období. Po překročení tohoto termínu již není možné závěrečnou práci vložit ani odevzdat. Není-li milník v aktuálním období nastaven, je možné práci vložit a odevzdat až do momentu udělení výsledku z obhajoby závěrečné práce nebo ukončení studia.

Aplikace obsahuje formulář pro vložení souboru s prací a formulář pro vložení příloh. Závěrečnou prací může být soubor ve formátu PDF, jehož velikost by neměla přesáhnout 50 MiB. Se zmenšením může poradit například systémový integrátor.

Přes první formulář se vloží soubor s prací.

Přílohy, které souvisejí s prací, se vkládají přes druhý formulář. Vložit lze jeden nebo více souborů, přičemž jeden soubor by neměl být větší než 100 MiB a celková velikost příloh nesmí přesáhnout 1024 MiB. Odevzdání práce není podmíněno vložením příloh. Jednu z příloh lze označit za prezentaci obhajoby. Jedná se o soubor, který se bude prezentovat při obhajobě práce. Nastavení se provede následovně:

  • nejprve se pomocí formuláře v části Přílohy práce nahraje soubor přílohy, případně je možné nahrát i více souborů;

  • po vložení souborů s přílohami je zpřístupněno výběrové políčko v části Prezentace obhajoby. Ze seznamu souborů je zapotřebí vybrat soubor s prezentací a následně stisknout tlačítko .

Prostřednictvím formuláře v části Speciální utajená příloha má autor práce možnost vložit do systému speciální utajenou přílohu závěrečné práce. Soubor se vkládá stejným způsobem jako příloha práce a následně se označí jako speciální utajená příloha. Utajená příloha je dostupná pouze těm osobám, které mají k závěrečné práci nějaký vztah (typicky vedoucí práce a oponent) a studijnímu oddělení.

Jednotlivé soubory lze mazat a přidávat až do doby, než je práce zcela odevzdána, tj. do potvrzení vložení práce pod ikonou nebo v případě, že vedoucí práci vrátí k přepracování. Speciální utajenou přílohu je možné vkládat i po odevzdání práce (je-li práce aktuální).

Studijní referentky a tajemník ZP mohou upravovat přílohy i po odevzdání práce, dokud je práce aktuální (není historická).