23. 7. 2019  21:49 Oľga
Akademický informačný systém

Hromadná editace předmětů


katalog předmětů!sestava s atributy

Aplikace Hromadná editace předmětů slouží k hromadné editaci atributů předmětů evidovaných v katalogu předmětů pro příslušné studijní období. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním predmet-e z výběru období v editaci katalogu předmětů.

Po vstupu do aplikace je zobrazen formulář, jehož prostřednictvím je možné omezit editaci atributů na konkrétní předmět, podle garanta nebo garantujícího pracoviště předmětu. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka . Pro práci s celým katalogem předmětů se stiskne tlačítko . Následně je vypsán seznam předmětů dle požadavku, kde je možné předměty individuálně označit.

Pod seznamem předmětů je uveden seznam atributů evidovaných u předmětů, které je možné hromadně nastavovat. Požadované atributy se označí a stiskne se tlačítko . Následně je vypsána sestava vybraných předmětů, u kterých jsou vypsané aktuální hodnoty zvolených atributů.

Pod seznamem je možné nastavit jednotlivé atributy. Položky logických hodnot nastavované zatržítkem (např. registruje se, zapisuje se apod.) v případě zatržení nastaví hodnotu atribut na ano, při nezatržení na ne. Položky garant a garantující pracoviště se nastavují přes vyhledávací pole, kde se dohledá příslušná osoba nebo pracoviště. Stisknutím tlačítka se nastavené hodnoty promítnout do označených předmětů v seznamu. V případě, kdy není možné některý z atributů nastavit nebo změnit, je vypsáno chybové hlášení a operace není pro daný pedmět provedena.

Tlačítkem je možné přejít zpět na výběr předmětů a parametrů pro nastavení.