Dec 14, 2018   5:37 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Změna RČ uživatele


Aplikace Změna RČ uživatele slouží ke změně, případně dodatečnému zadání rodného čísla vybraného uživatele. Aplikace je přístupná uživatelům s právem matrika-b.

Z údaje o rodném čísle systém automaticky získává datum narození uživatele, které se samostatně neeviduje. Nemá-li uživatel přiděleno rodné číslo a je-li známo pouze datum narození, jako rodné číslo se zadá uměle vytvořený rodný kód odvozený z data narození.