Apr 24, 2019   11:48 p.m. Juraj
Academic information system

K příjmu


dokumenty!k příjmu

Aplikace K příjmu obsahuje spisy a dokumenty předané na spisový uzel, které dosud nebyly převzaty k dalšímu zpracování. Aby bylo možné se spisy a dokumenty dále pracovat, je nutné je na uzel převzít. Uživatel uzlu, jenž spisy a dokumenty převezme, se stává jejich správcem a může s nimi provést potřebné operace.

Seznam všech spisů nebo dokumentů čekajících na převzetí na spisový uzel je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Filtr rovněž umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu spisů nebo dokumentů. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, odesílatel, příjemce apod. Podrobnosti lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok..

Spisy a dokumenty lze převzít individuálně kliknutím na ikonu ve sloupci Převzít nebo hromadně po jejich zatržení tlačítkem .

Pokud se ikona ve sloupci Převzít u dokumentu nezobrazuje, jedná se o dokument založených podatelnou zrychleným způsobem. U takového dokumentu je nutné před přijetím nejprve doplnit povinné údaje přes formulář pod ikonou ve sloupci Převzít, až pak je možné dokumenty převzít k dalšímu zpracování.

Při individuálním převzetí jsou zobrazeny podrobnosti spisu, spisy, z nichž spis vychází a na něž navazuje, a lze otevřít přiložené přílohy. Na konci stránky jsou umístěny ikony k převzetí spisu:

  • Převzít dokumenty!převzít – kliknutím na ikonu je dokument přijat na spisový uzel a zařazen do aplikace K zpracování, kde je možné dokument dále zpracovávat.

  • Převzít a zpracovat  dokumenty!převzít a zpracovat – kliknutím na ikonu je dokument přijat, současně se otevře stránka pro jeho další zpracování.

Při hromadném převzetí tlačítkem Převzít jsou spisy a dokumenty převzaty na spisový uzel a zařazeny do aplikace K zpracování, kde je možné s nimi dále pracovat.

Tlačítko umožňuje hromadné převzetí dokumentů, které jsou na základě příznaku (viz sloupec Příznak) automaticky zařazeny do příšluné agendy (K zpracování, Výpravna).