19. 10. 2020  17:49 Kristián
Akademický informační systém

Vrátit dokument (záznam) do oběhu


dokumenty!vratit do oběhu

Aplikace Vrátit dokument (záznam) do oběhu slouží k vyhledání dokumentu, který je ve spisové službě veden pod konkrétním číslem jednacím a byl odeslán některou z podatelen mimo univerzitu. Takový dokument je možné v aplikaci dohledat a následně navrátit zpět do oběhu v rámci elektronické spisové služby univerzity, čímž je umožněno předávání dokumentů mezi jednotlivými podatelnami. Aplikace je přístupná pouze na uzlech s podatelnou.

Vyhledávání dokumentů probíhá na základě čísla jednacího, které je dokumentu přiděleno ve spisové službě. Číslo jednací, nebo jeho část, se vloží do zobrazeného pole a stiskne se tlačítko . Nalezený dokument se označí a stisknutím tlačítka se převede do aktivního stavu a je možné s ním dále pracovat v aplikaci K zpracování.

Vrátit zpět do oběhu lze pouze takový dokument, který se nachází na některém z uzlu s výpravnou a byl tímto uzlem odeslán mimo univezitu.