20. 10. 2020  11:08 Vendelín
Akademický informační systém

Na cestě


V aplikaci Na cestě lze dohledat spisy nebo dokumenty odeslané z aktuálního spisového uzlu na jiné spisové uzly, kde však dosud nedošlo k jejich převzetí k dalšímu zpracování (na cílovém uzlu čekají na převzetí v aplikaci K příjmu). Jakmile cílový uzel dokumenty převezme, přesunou se na odesílajícím uzlu z aplikace Na cestě do aplikace VyřízenoOdesláno na jiný uzel.

Seznam všech spisů nebo dokumentů je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Filtr rovněž umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu spisů nebo dokumentů. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, odesílatel, příjemce apod. Základní informace zobrazované v seznamu lze rozšířit o další údaje pomocí odkazů umístěných nad seznamem dokumentů. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit úplné podrobnosti, včetně příloh.

V případě potřeby lze dokumenty, které dosud nebyly na cílovém uzlu převzaty ke zpracování, vrátit zpět na vlastní uzel. Příslušné dokumenty se označí v seznamu, z nabídky pod seznamem se zvolí operace Stáhnout dokumenty z uzlu a potvrdí se tlačítkem .