Oct 15, 2019   10:38 a.m. Terézia
Academic information system

Dávky spisové služby pro externí zpracování


Aplikace Dávky spisové služby pro externí zpracování zobrazuje přehled tiskových úloh z AIS, které byly předány ke zpracování do externího systému spisové služby IIS MIS. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním spis-davky.

Dokumenty vytvořené v jednotlivých agendách AIS, u nichž je požadavek na evidenci ve spisové službě, nejsou do IIS MIS předávány okamžitě, ale jsou řazeny do fronty, kde čekají na předání. Zpracování fronty provádí AIS automaticky v nastaveném čase.

Obsah fronty lze zobrazit pomocí filtru v úvodu stránky, kde je možné výslednou sestavu omezit na posledních N evidovaných dávek (ve výchozím stavu se zobrazuje posledních 10), dále na agendu dokumentu a jeho typ, stav zpracování dávky a také na uživatele, který tisk provedl. Uživatel se dohledá zadáním jména, příjmení nebo jeho části do pole Uživatel a stisknutím tlačítka . V případě, kdy hledanému vzorku vyhoví více uživatelů, označí se správný uživatel v zobrazeném seznamu. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam dávek vyhovujících zadaným parametrům je zobrazen v přehledové tabulce. Každá dávka představuje právě jeden typ dokumentu tištěný pro jednoho uživatele. V případě hromadného tisku je pro každého uživatele v tisku (případně pro typ dokumentu, je-li tištěno více typů současně) vytvořena samostatná dávka. U každé dávky jsou zobrazeny základní informace jako stav zpracování dávky ( - dávka zařazena do fronty a čeká na zpracování, - dávka byla úspěšně zpracována, - zpracování dávky skončilo chybou, - dávka se právě zpracovává), agenda, ve které tisková dávka vznikla, typ dokumentu, vytištěné soubory a údaje o tom, kdo a kdy tisk provedl. Kliknutím na ikonu ve sloupci Soubory je možné příslušný dokument stáhnout a zobrazit. Po kliknutí na ikonu lze zobrazit podrobnosti o dávce a jejím zpracování. Zde jsou zobrazeny operace volané v rámci komunikace s externím systémem a jejich stav. V případě, že operace skončí chybou, jsou zde vypsány podrobnosti o vzniklé chybě, které mohou pomoci při jejím řešení. O chybách vzniklých při zpracování dávek jsou informováni příslušní správci systému.

Operace, které se u dokumentu mohou objevit jsou:

  • closeFile - uzavření spisu příslušného studia;

  • createAttachment - připojí přílohu k příslušnému záznamu o dokumentu ve spisové službě;

  • createRZ - vytvoří nový záznam o dokumentu ve spisové službě;

  • createRZDataBox - vytvoří nový záznam o dokumentu ve spisové službě a nastaví příznaky pro odeslání prostřednictvím datové schránky;

  • modifyRZ - upraví existující záznam o dokumentu ve spisové službě;

  • setDataBoxDelivery - odešle dokument prostřednictvím datové schránky.