Oct 21, 2019   10:23 p.m. Uršuľa
Academic information system

Evidence automobilů


Aplikace Evidence automobilůumožňuje evidovat automobily pro jednotlivé autoparky univerzity. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fpms-park.

Nový automobil je možné zaevidovat přes formulář v úvodu aplikace, jehož položky jsou:

  • SPZ – vkládá se registrační značka vozidla. Jedná se o povinný údaje a jeho správný tvar se v aplikaci kontroluje;

  • Popis – slouží pro zadání zpřesňujícího popisu vozidla a usnadňuje tak uživatelům jeho výběr. Může být uloženo například výrobní označení automobilu - Fabia a podobně;

  • Typ – volí se z nabídky, jejiž položky jsou dány číselníkem evidovaným v aplikaci Evidence typů automobilů. Jedná se o povinný údaj;

  • Řidič – jméno řidiče se dohledává mezi uživateli AIS podle části jména nebo ID, implementován je našeptávač. Pokud není řidič evidován, pak se předpokládá, že se bude vozidlo půjčovat bez řidiče, tzn. že řídit bude osoba, která žádá o půjčení automobilu;

  • Počet osob – celkový počet míst v automobilu včetně místa pro řidiče. Není-li zadáno, použije se kapacita vozidla dle zvoleného typu. V žádance se pak nabízí takový počet polí pro vložení spolucestujících osob, který odpovídá vyplněnému počtu osob mínus jedno místo řidiče;

  • Cena za km – je povinným údajem, pokud není zadána, nemůže uživatel po ukončení cesty žádanku uzavřít;

  • Měna – je povinným údajem, pokud není zadána, nemůže uživatel po ukončení cesty žádanku uzavřít;

  • Autopark – ke kterému je automobil přiřazen, volit lze jen ze seznamu autoparků, u kterých je uživatel stanoven správcem v aplikaci Evidence autoparků. Jedná se o povinný údaj.

Seznam všech evidovaných automobilů je zobrazen v přehledové tabulce. U každého automobilu je uvedena SPZ, popis, autopark, ve kterém je automobil zařazen, typ automobilu, případně řidič a počet míst v automobilu. Seznam je možné pomocí filtru nad tabulkou omezit pouze na automobily určitého autoparku. Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav záznamu o automobilu ( - aktivní, - zrušený), podle kterého jsou automobily nabízeny uživatelům AIS pro rezervaci. Kliknutím na ikonu u příslušného automobilu lze stav změnit. Automobily, které dosud nebyly v rezervačním systému použity a nemají tudíž evidovánu žádnou žádanku lze odebrat zatržením pole ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .