24. 10. 2020  14:40 Kvetoslava
Akademický informační systém

Vyřizování žádostí o automobil


Aplikaci Vyřizování žádostí o automobil mohou využívat osoby nastavené jako správce autoparku v aplikaci Evidence autoparků. Aplikace rozdělena do několika záložek, jež umožňují konečné přiřazení vozidla, sledovat přehled zpracovaných žádanek, historii a vytvořit sestavu.

Přiřazování

Záložka Přiřazování slouží k vyřizování (schvalování/zamítání) podaných žádanek o rezervaci automobilu správcem autoparku.

V aplikaci jsou zobrazeny všechny podané a vedoucím příslušného pracoviště schválené žádanky o automobil. U každé žádanky je uvedeno jméno uživatele, který o automobil žádá, označení automobilu (SPZ, popis, autopark), rozsah požadovaného období, na které je rezervace prováděna a datum podání žádanky. Další informace lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Ikona ve sloupci Přiřadit umožňuje schválit žádanku a přidělit požadované vozidlo. Kliknutím na ikonu se otevře formulář naplněný údaji ze žádanky a s informací o případné kolizi s jinými rezervacemi daného vozidla. Pokud ke kolizi dojde, je možným řešením přidělit jiný odpovídající automobil, nebo žádanku stornovat (uživatel si pak musí podat novou žádanku na jiné vozidlo, případně na stejné, ale se změněným termínem). V přiřazovacím formuláři je možné změnit vozidlo a termíny odkdy-dokdy, případně doplnit poznámku. Požadavek je schválen po stisknutí tlačítka . Pokud se změní výpůjční doba, je vhodné před akceptací použít tlačítko , kterým se odhalí případné kolize s jinými rezervacemi.

Pro zamítnutí žádanky o automobil je ve sloupci Stornovat připravena ikona . Po kliknutí na ikonu je zobrazena rekapitulace žádanky a tlačítko pro potvrzení zamítnutí žádanky. Zamítnuté žádosti se nevrací uživateli zpět k editaci, ale jsou přímo ukončeny. Zpracované požadavky se automaticky přemístí do záložky Přehled. O schválení nebo zamítnutí žádosti je uživateli zaslán e-mail.

Přehled

Záložka Přehled zobrazuje přehled všech podaných a zpracovaných žádanek na aktuální a budoucí období a umožňuje jejich správu.

Seznam všech žádanek je zobrazen v přehledové tabulce a seřazen dle data počátku cesty. U každé žádanky je uvedeno označení automobilu (SPZ, popis, autopark), rozsah období, na které je rezervace prováděna, jméno uživatele, který o automobil žádá, pracoviště, nákladové středisko a datum podání žádanky. Další informace lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit je možné žádanku editovat a provést změnu automobilu, termínu odkdy dokdy je požadován a stavu žádanky (na rezervaci, akceptaci, storno). Seznam je možné omezit dle konkrétního vozidla a stavu žádosti (rezervace, akceptovaná a stornovaná).

Prostřednictvím ikony ve sloupci Žádanka lze vytisknout vyplněnou žádanku na přepravu osob nebo žádanku na přepravu nákladu. Ikona je nabízena pouze u požadavků na automobil s řidičem.

Historie

Záložka Historie zobrazuje žádanky o automobil, jejichž termín již vypršel.

Seznam všech žádanek je zobrazen v přehledové tabulce a seřazen dle data počátku cesty. U každé žádanky je uvedeno označení automobilu (SPZ, popis, autopark), rozsah období, na které je rezervace prováděna, jméno uživatele, který o automobil žádá, pracoviště, nákladové středisko a datum podání žádanky. Další informace lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Seznam je možné omezit dle konkrétního vozidla a stavu žádosti (rezervace, akceptovaná a stornovaná).

Ikona ve sloupci Žádanka umožňuje vytisknout vyplněný dokument Záznam o provozu motorového vozidla. Ikona je nabízena pouze u akceptovaných žádostí o automobil s řidičem.

Sestava

Záložka Sestava zobrazuje sestavu čerpání zdrojů cest, jejichž termín proběhl a cesty se uskutečnily nebo jsou doposud neuzavřeny.

Sestava lze vytvořit pro období dané termíny od–do, případně pro konkrétní automobil. Zobrazená sestava cest je členěna dle jednolivých zdrojů financování. U neuzavřených cest se datum odkdy, dokdy a cena za km zobrazují červeně pro snadnější odlišení.

Zobrazenou sestavu je možné exportovat do MS Excel. Pro neuzavřené cesty se do sloupce Cena celkem tiskne text neuzavřeno, zatímco pro uzavřené cesty se do něj ukládá celková cena cesty.