Aug 24, 2019   6:53 a.m. Bartolomej
Academic information system

Správci


vývěska!správci

V záložce Správci lze nastavit správce a spolusprávce složky. Je možné, aby obě role zastávala jedna osoba.

Osobu lze dohledat zadáním jména nebo ID do pole Nový správce a potvrdit tlačítkem . Dohledaný uživatel bude nastaven jako správce složky, pokud pole Nastavit jako doplňujícího správce zůstane neoznačené. Pokud bude označeno, bude uživatel nastaven jako spolusprávce. Má-li být správcovství složky propagováno do podsložek, označí se pole Nastavit i u všech podsložek.

Každou volbu správce nebo spolusprávce je nutné potvrdit tlačítkem .

Přehled správců a spolusprávců jednotlivých složek je k dohledání v záložce Evidence složek.