Oct 26, 2020   11:54 a.m. Demeter
Academic information system

Navržené platby


Záložka Navržené platby umožňuje zobrazení sestav navrhovaných poplatků souvisejících se studiem a rovněž hromadnou tvorbu rozhodnutí. Poplatky jsou počítány automaticky na základě dat evidovaných v AIS u jednotlivých studentů a jejich studií. Rozhodnutí o platbě však musí vytvořit zodpovědná osoba. Pro správné vyměření poplatku za studium je zapotřebí, aby měl každý student správně nastaven způsob financování, na jehož základě je částka počítána (viz aplikace Financování studia). Například pokud je student zároveň zaměstnancem a tudíž má platit jen polovinu školného, měl by mít v evidenci financování nastaven odpovídající způsob financování. Toto nastavení neprobíhá automaticky, ve výchozím stavu mají všichni studenti nastaven výchozí způsob financování.

Sestava navržených plateb se vytvoří pomocí formuláře v úvodu aplikace. Filtry jsou vzájemně provázané a nemusí být zvoleny všechny položky. Důležitý je však výběr správného univerzitního období, pro které se mají rozhodnutí vytvářet. Požadovaná sestava se zobrazí stisknutím tlačítka . Zobrazená sestava obsahuje jméno studenta s identifikací jeho studia, výši vypočítaného (navrženého) poplatku, důvod platby, rozhodné období a datum, kdy důvod platby nastal. Ikona ve sloupci Detail slouží ke vstupu do aplikace Financování studia zvoleného studenta. Ikona je zobrazena pouze uživatelům s oprávněním stud-f nebo fin-p nebo fin-mp.

Stisknutím tlačítka , které je umístěno na konci seznamu navržených plateb, lze z označených návrhů plateb vytvořit rozhodnutí. Studenti s vytvořeným rozhodnutím jsou následně k dohledání v záložce Rozhodnutí.