Oct 21, 2020   1:11 p.m. Uršuľa
Academic information system

Rozhodnutí


V záložce Rozhodnutí je možné vytvářet seznamy studentů a uchazečů, kterým byl vyměřen poplatek související se studiem, tj. bylo jim vytvořeno rozhodnutí o platbě. Uživatelům s oprávněním fin-hrom-ro je aplikace přístupná pouze pro prohlížení.

Sestavu rozhodnutí je možné zobrazit pomocí filtru v úvodu aplikace a také zvolit způsob řazení seznamu, například podle příjmení, data zadání nebo fakulty a jména (v případně řazení podle pracoviště se řadí podle kódu pracoviště). Checkboxy pod filtry lze zvolit zobrazení data první a poslední platby a zobrazení měny ve zvláštním sloupci, případně další údaje. Požadovaná sestava se zobrazí stisknutím tlačítka .

Zobrazená sestava obsahuje jméno studenta s identifikací jeho studia, výši částky stanovenou v rozhodnutí. Ve sloupci Ruční částka může být vypsána výsledná výše požadované částky k úhradě po korekci, je-li u rozhodnutí zadána. Ve sloupci Zaplaceno je uvedena výše uhrazené částky daného rozhodnutí (celková výše částek připárovaných k rozhodnutí). Není-li rozhodnutí zcela uhrazeno, je částka vypsána červeně. Ve sloupci Důvod je uveden důvod platby, resp. typ poplatku. Ve sloupci Platnost do je u poplatků za studium (školné, nestandardní studium) uvedeno datum konce období, pro které je poplatek vyměřen. Sloupec Číslo jednací obsahuje číslo jednací evidované u rozhodnutí o financování. Ve sloupci Období je vypsán název studijní období, do kterého je rozhodnutí o financování zařazeno. Ve sloupci Zadáno je uvedeno datum vytvoření rozhodnutí. Sloupec Var. symbol pak obsahuje variabilní symbol přidělený u rozhodnutí. Ve sloupci Stav datové schránky je pomocí ikon znázorněno, zda má student aktivní datovou schránku pro doručování či nikoliv.

Ikona ve sloupci Detail slouží ke vstupu do aplikace Financování studia vybraného studenta, kde je možné příslušné rozhodnutí o financování a jeho atributy měnit. Ikona je zobrazena pouze uživatelům s oprávněním stud-f nebo fin-p nebo fin-mp.

Rozhodnutí se pro vybrané studenty tisknou stisknutím tlačítka , pro tisk poštovního podacího archu je určeno tlačítko . Tlačítkem je možné pro označené studenty vygenerovat podkladová data pro tvorbu adresních štítků.

Stisknutím tlačítka je možné zobrazený seznam exportovat do souboru pro MS Excel.