Oct 21, 2020   12:17 p.m. Uršuľa
Academic information system

Žádosti


Záložka Žádosti poskytuje uživatelům s právem fin-zad přehled všech studentů, kteří si prostřednictvím aplikace Financování studiaPortálu studenta podali žádost o úpravu školného a tuto žádost doručili na studijní oddělení. Osobám s právem fin-zad_rozh umožňuje aplikace zadávat k žádostem i rozhodnutí rektora.

Seznam studentů se vytvoří nastavením omezujících podmínek formuláře a stisknutím tlačítka . V seznamu jsou zobrazeni pouze studenti, jejich žádost byla studijním oddělením přijata a toto přijetí bylo řádně zaevidováno v aplikaci Financování studia. Pro přechod do této aplikace je možné použít ikonu ve sloupci Detail.

Pro vybrané studenty je možné stisknutím tlačítka vytvořit sestavu podaných žádostí o úpravu školného, která slouží jako podklad pro vedení univerzity.

Následné rozhodnutí rektora mohou k žádostem zadávat pouze osoby s právem fin-zad_rozh. Nejprve se ve filtru Stav žádosti zvolí možnost s návrhem a následným stisknutím tlačítka se zobrazí seznam studentů, k jejichž žádosti zadal děkan svůj návrh. Žádosti bez zadaného návrhu děkana nejsou do seznamu zahrnuty. Rozhodnutí rektora se k žádosti zadá zatržením políčka ve sloupci Ozn. a výběrem rozhodnutí ve sloupci Rozhodnutí. Význam jednotlivých položek nabídky rozhodnutí je následující:

  • odpustit – studentovi bude předepsaná částka odpuštěna v plné výši;

  • snížit – původní částka bude snížena na hodnotu zadanou do pole Ruční částka;

  • zamítnout – volba se použije v případě, kdy žádosti studenta nebylo nevyhověno.

V případě opravy chybně zadaného rozhodnutí rektora je nutné seznam studentů zobrazit s nastavením filtru Stav žádosti na hodnotu s rozhodnutím.

Zadaná rozhodnutí je nutné uložit stisknutím tlačítka na konci stránky. Zpracována budou pouze ta rozhodnutí, která byla ke zpracování vybrána zatržením políčka ve sloupci Ozn.. Při snížení nebo odpuštění se automaticky nastaví i ruční částka ve vystaveném předpisu.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Detail je možné přejít do aplikace Financování studia vybraného studenta, kde se rozhodnutí rektora zadávají individuálně. Kromě výše uvedených možností rozhodnutí lze navíc v individuálním zpracování žádosti zadat i rozložení platby do splátek a ke každé splátce stanovit individuální datum splatnosti.