Oct 21, 2020   12:56 p.m. Uršuľa
Academic information system

Přeplatky


Záložka Přeplatky poskytuje seznamy studentů a uchazečů, kteří na úhradu poplatků souvisejících se studiem zaslali částku větší než je požadováno a vznikl u nich tedy přeplatek.

Seznam studentů se vytvoří nastavením omezujících podmínek formuláře a stisknutím tlačítka . V seznamu jsou zahrnuti pouze studenti, kteří si podali žádost o úpravu poplatku a k této žádosti bylo zadáno rozhodnutí rektora. Pro každého studenta je uvedeno číslo bankovního účtu, ze kterého byla platba zaslána, zaslaná částka je zobrazena ve sloupci Zaplaceno. Skutečně požadovaná částka je uvedena ve sloupci Požadováno. Přeplatek, neboli rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou částou je uveden ve sloupci Rozdíl. Zobrazený seznam studentů je možné stisknutím tlačítka exportovat do souboru ve formátu XLS pro další zpracování.