Oct 26, 2020   11:39 a.m. Demeter
Academic information system

Výkazy


Záložka Výkazy poskytuje přehled o platbách školného, umožňuje tisk sestavy pro ekonomické oddělení a generování bankovního příkazu.

Pro úspěšné vygenerování přehledu je nutné zvolit alespoň fakultu, kód financování a typ výpisu, dále je nutné omezit období výpisu daty od kdy a do kdy. Pole Typ výpisu ovlivňuje typ zobrazených dat, výslednou tabulku a tisk. Možné varianty výpisu jsou:

  • vytvořená rozhodnutí – pro každého studenta jsou mimo jiné uvedeny částky z rozhodnutí, bankovní spojení, variabilní symbol, důvod požadované platby, požadovaná částka, datum tisku rozhodnutí a datum splatnosti. Tento typ výpisu umožňuje tisk sestavy pro ekonomické oddělení;

  • upravená rozhodnutí – pro každého studenta je mimo jiné uveden rozdíl oproti původně požadované částce. Tento typ výpisu umožňuje tisk sestavy pro ekonomické oddělení;

  • přeplatky – pro každého studenta je uvedena velikost přeplatku a ve sloupci Generováno je zvýrazněna částka, která bude uvedena v bankovním příkazu. Tento typ výpisu umožňuje tisk sestavy pro ekonomické oddělení a generování bankovního příkazu v XML formátu.

Do tisku sestav budou zahrnuty pouze označené záznamy. Pokud studenti nemají evidováno bankovní spojení, nelze je do sestavy zahrnout. Ve sloupci Datum tisku je uvedeno datum tisku rozhodnutí, resp. datum tisku rozhodnutí rektora o snížení. Ve sloupci Splatnost je uvedeno datum splatnosti přeplatku. Nastavuje se na 15 dní od aktuálního data (připadne-li datum splatnosti na volný den, je automaticky posunuto).