Oct 29, 2020   0:17 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Rozvrhy


V souvislosti s tvorbou rozvrhů je možné narazit na pojmy, jejichž význam nemusí být uživateli zcela jasný je tedy vhodné je na úvod vysvětlit:

  • Konání – představuje konkrétní jednu instanci výuky předmětu v rámci dané rozvrhové skupiny v určený den a čas. Konání vznikají automaticky na základě periodických předpisů nebo jsou k rozvrhové akci vkládána individuálně.

  • Periodický předpis – definuje opakování konkrétních konání každý týden nebo jedenkrát za 14 dní po dobu platnosti rozvrhu. Každá rozvrhová akce má zpravidla jeden (hlavní) periodický předpis, který se zakládá současně s vytvořením akce. Výjimečně lze k akci vytvořit i více periodických předpisů, například u předmětů s vyšší týdenní hodinovou dotací. K akci lze přiřadit i existující předpis jiné rozvrhové akce. Pokud více rozvrhových akcí sdílí jeden periodický předpis, jsou sdílena i všechna konání příslušného předpisu. Této možnosti se využívá výjimečně například v případě spojené výuky dvou předmětů.

  • Rozvrhová akce – přestavuje základní objekt, v rámci kterého se definují periodické předpisy a individuální konání. Rozvrhová akce je určena předmětem, kapacitou a omezením zápisu (omezení na program, zaměření, ročník, skupinu). Ostatní atributy jsou definovány na úrovni předpisu a konání. Z evidovaných rozvrhových akcí si studenti v období zápisů sestavují svůj osobní rozvrh.

Příprava rozvrhů začíná ihned po skončení registrací předmětů studenty. Z údajů registrací se připraví podklady pro rozvrhovou komisi s využitím aplikací:

Sestavený rozvrh se vloží do Akademického informačního systému přes aplikaci Editace rozvrhů. Vložené rozvrhy je možné prohlížet a kontrolovat v aplikaci Zobrazení a tisk rozvrhů. Vhodné je rovněž provést kontrolu rozvrhů na kolize v aplikaci Kolize rozvrhových akcí.

Po vložení rozvrhu do AIS a jeho zveřejnění přidělí garanti předmětů jednotlivým akcím vyučující (tak si studenti mohou rozvrh vybírat i podle vyučujících). Vyučující mohou k předmětům nastavovat i vedoucí ústavu prostřednictvím Portálu vedoucího v záložce Pedagogika - Rozvrhy - Neurčení vyučující. Vedoucí mohou přiřazovat vyučující jen k předmětům, které nemají vyučující určeny. Jakmile jsou rozvrhy kompletní, nastaví se s použitím aplikace Limity předmětů limiti pro zápis předmětů.

Během zápisů si studenti vybírají nejen předměty, ale i jejich rozvrhové akce, čímž si sami tvoří svůj rozvrh na celé studijní období (semestr).

Výjimku tvoří studenti prvního semestru prvního ročníku bakalářského studia, kteří mají rozvrh přidělen striktně studijním oddělením - tzv. pevný rozvrh. Za tímto účelem jsou tito studenti rozděleni do studijních skupin pomocí aplikace Rozdělení studentů do skupin, čímž jsou studentům přiděleny rozvrhové akce. Studenti mají možnost se z vybrané rozvrhové akce sami odhlásit nebo ji změnit. Stejná možnost je poskytnuta studijní referentce při zápisech.

Rozvrhové akce pro pevný rozvrh by měly mít nastaveno omezení na studijní program, zaměření, ročník a skupinu. Podle nich jsou studentům rozvrhové akce přiděleny. Při přidělování rozvrhu probíhá vyhodnocování postupně, aby se vybraly nejstriktněji omezené akce. Vyhovuje-li při přidělování rozvrhových akcí studentům pouze jedna akce, je automaticky přiřazena. Pokud vyhovuje více akcí, nabídne se v zápisové aplikaci výběr z vyhovujících akcí. Při takovém striktním přidělení rozvrhu není brán ohled na kapacitu jednotlivých cvičení. Ta jsou přidělena všem studentům v dané skupině, i když se jejich počet od kapacity liší.

Vyhovuje-li při přidělování rozvrhových akcí studentovi pouze jedna akce, je automaticky přidělena a to i v případě, kdy nemá nastavena žádná omezení!
Změní-li se studentovi dodatečně studijní skupina, je mu automaticky změněn i jeho rozvrh.
Související témata nápovědy