Oct 15, 2019   5:41 a.m. Terézia
Academic information system

Datová schránka


Aplikace Datová schránka zobrazuje přehled datových schránek evidovaných u zvoleného uživatele. Uživatelům s oprávněním dat_schranky-a aplikace dále umožňuje provádět deaktivaci danové schránky.

Seznam datových schránek evidovaných pro zvoleného uživatele je zobrazen v přehledové tabulce. Ve sloupci Aktivní je pomocí ikon zachycen stav datové schránky pro doručování ( - aktivní, lze doručovat prostřednictvím datové schránky, - neaktivní, nelze doručovat elektronicky). Dále je uvedeno jméno vlastníka datové schránky, její identifikátor a číslo. Ve sloupci Dohledal je uvedeno jméno uživatele, který datovou schránku pro daného uživatele dohledal. Pokud došlo k automatickému dohledání, je uvedeno jméno vyhledávacího robota.

Uživatelé s oprávněním dat_schranky-a mohou v aplikaci provádět deaktivaci datové schránky pro doručování. Pozor! Jedná se o nevratnou operaci! Schránku lze deaktivovat pouze v případě, kdy ji prokazatelným způsobem nelze použít pro doručování.

Formulář pro deaktivaci je zobrazován pouze pro aktivní datovou schránku. Deaktivace schránky se provede vyplněním pole Důvod deaktivace a stisknutím tlačítka .