18. 10. 2019  10:27 Lukáš
Akademický informačný systém

Hromadné dohledání datových schránek


Aplikace Hromadné dohledání datových schránek zobrazuje přehledy osob a pracovišť bez evidované datové schránky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním dat_schranky-a.

Datové schránky pro aktivní uživatele, historické studenty a uchazeče z přihlášek i e-přihlášek jsou dohledávány automaticky. V případě nepřesných dat však není toto dohledání možné a je nutné provést manuální dohledání.

Uživatelé

V záložce Uživatelé je zobrazen seznam stávajících uživatelů AIS bez evidované datové schránky. Prostřednictvím filtru nad seznamem je možné omezit osoby na zaměstnance, studenty nebo externisty, případně zahrnout do seznamu i cizince, historické studenty nebo osoby mladší 18 let. Vlastní seznam pak obsahuje ID uživatele, jméno a identifikaci osoby. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Dohledat, lze přejít do aplikace Dohledání datové schránky, kde lze pro zvolenou osobu individuálně vyhledat datovou schránku. Ikona ve sloupci Evidence umožňuje přejít do Studijní evidence (u studentů) nebo Správy osob (u zaměstnanců a externistů).

Uchazeči

V záložce Uchazeči je zobrazen seznam e-osob (uživatelů e-přihlášek) bez evidované datové schránky. Prostřednictvím filtru nad seznamem je možné zahrnout do seznamu i cizince a osoby mladší 18 let. Vlastní seznam pak obsahuje ID e-osoby, jméno uchazeče a identifikaci podaných e-přihlášek. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Dohledat, lze přejít do aplikace Dohledání datové schránky, kde lze pro e-osobu individuálně vyhledat datovou schránku. Ikona ve sloupci Evidence umožňuje přejít do aplikace Informace o uchazeči.

Přihlášky

V záložce Přihlášky je zobrazen seznam přihlášek (převedených e-přihlášek), resp. uchazečů, bez evidované datové schránky. Prostřednictvím filtru nad seznamem je možné zahrnout do seznamu i cizince a osoby mladší 18 let. Vlastní seznam pak obsahuje ID přihlášky, jméno uchazeče a identifikaci přihlášky. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Dohledat, lze přejít do aplikace Dohledání datové schránky, kde lze pro přihlášku individuálně vyhledat datovou schránku. Ikona ve sloupci Evidence umožňuje přejít do aplikace individuální kontrola přihlášky.

Pracoviště

V záložce Pracoviště je zobrazen seznam pracovišť bez evidované datové schránky. Datovou schránku je možné evidovat pouze pro pracoviště, kterým je nutné doručovat rozhodnutí a usnesení. Záložka je přístupná pouze uživatelům s oprávněním dat_schranky-a, přiděleným na subjekt univerzity.

Vlastní seznam obsahuje ID a název pracoviště. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Dohledat, lze přejít do aplikace Dohledání datové schránky, kde lze pro pracoviště individuálně vyhledat datovou schránku. Ikona ve sloupci Evidence umožňuje přejít do přehled pracovišť.