22. 10. 2019  19:02 Sergej
Akademický informační systém

Dohledání datové schránky


Aplikace Dohledání datové schránky slouží k ručnímu vyhledání datových schránek osob, případně pracovišť. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním dat_schranky-a.

Datové schránky se AIS snaží dohledat automaticky. Pokud však automatické dohledání není úspěšné, je nutné přistoupit k dohledání ručnímu. Pro tyto účely je v aplikaci zobrazen vyhledávací formulář pro zadání jména, příjmení, data narození vlastníka datové schránky nebo jejich kombinací. Při dohledávání datové schránky pro pracoviště je zobrazeno pole pro vložení názvu a IČO. Údaje se vyplňují s diakritikou a lze zadat libovolnou část hledaného řetězce. Vyhledávání se zahájí stisknutím tlačítka .

Seznam nalezených záznamů je zobrazen v přehledové tabulce. V případě shody rodného čísla osoby s dohledaným záznamme se záznam zvýrazní. Přiřazení danové schránky se zahájí označením požadovaného záznamu ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Následně je se zobrazí kontrolní výpis údajů osoby/pracoviště a záznamu o datové schránce. Přiřazení datové schránky se dokončí stisknutím tlačítka .

K ručnímu dohledávání datových schránek je nutné přistupovat obezřetně, aby nedošlo k záměně!
Přehledy uživatelů, uchazečů, přihlášek a pracovišt bez přiřažené datové schránky zobrazuje aplikace Hromadné dohledání datových schránek.