Dec 15, 2018   1:22 a.m. Ivica
Academic information system

Stáže


Aplikace Stáže zobrazuje přehled stáží, kterých se student zúčastnil.

Seznam obsahuje stáže evidované v evidenci stáží ve studijní evidenci a dále v aplikaci Akademické stáže, která je součástí Vědecko-výzkumného modulu AIS.

V seznamu je u každé stáže uveden název instituce, kde probíhala stáž, dále město, stát a vlastní období pobytu. Sloupec Zdroj pak obsahuje rozlišovač určující, zda záznam pochází ze studijní evidence (hodnota E) nebo ze životopisných údajů (hodnota Ž).