Jun 1, 2020   5:26 a.m. Žaneta
Academic information system

Ostatní stipendia


Záložka Ostatní stipendia umožňuje hromadně pracovat s dalšímy typy stipendií, vytvářet jejich sestavy a přehledy. Hromadné vkládání pro tyto typy stipendií však není možné. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-hrom-zadavani.

Přehled stipendií

Záložka Přehled stipendií umožňuje hromadně zobrazit seznam zadaných stipendií podle různých kritériím. Kritéria se definují pomocí formuláře v úvodu stránky. Stisknutím tlačítka je zobrazena sestava studentů vyhovujících zadaným kritériím.

U každého studenta jsou uvedeny informace o období, ve kterém je stipendium uděleno, výše stipendia, zdroje financování a stav vyplacení. Další sloupce je možné zobrazit kliknutím na odkazy umístěné nad tabulkou. Ve sloupci Stav datové schránky je pomocí ikon znázorněno, zda má student aktivní datovou schránku pro doručování či nikoliv.

Pokud to daný typ stipendia umožňuje, lze pro vybrané studenty vytisknout rozhodnutí o stipendiu stisknutím tlačítka . Před vlastním tiskem je vhodné doplnit čísla jednací pro jednotlivé studenty.

Je-li přehled omezen na stav stipendií zpracovává studijní, je možné pomocí tlačítka označené stipendia převést do stavu 2 (připraveno k vyplacení).