May 31, 2020   10:33 p.m. Petronela
Academic information system

Oborová stipendia


Záložka Oborová stipendia slouží k hromadné správě oborových stipendií. Umožňuje evidovat výsledky studentů potřebné pro vyhodnocení nároku na stipendium, sledovat splnění podmínek pro udělení stipendia, hromadně vkládat stipendia studentům a vytvářet sestavy udělených stipendií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-hrom-zadavani.

Výsledky z předcházejícího studia

V záložce Výsledky z předcházejícího studia se evidují údaje, které se využívají k vyhodnocení oborových stipendií (průměr z předchozího studia). Význam filtrů pro výběr skupiny studentů:

 • Typ studia – ovlivňuje nabídku filtrů Studijní oborProgram.

 • Studijní obor – obory se ke studijním programům nastavují v aplikaci Evidence studijních programů.

 • Program – filtr obsahuje pouze programy nastavené v aplikaci Konfigurace oborových stipendií.

 • Rok – pokud je filtr nastaven na hodnotu další roky, zobrazuje se u studentů vážený studijní průměr za předcházející akademický rok. Je-li filtr nastaven na 1. rok, pak lze průměr u dohledaných studentů hromadně editovat:

  • Průměr posledního roku studia na SŠ (pro bakalářský typ studia).

  • Průměr předcházejícího studia (pro ostatní stupně studia) – tlačítkem lze studentům, kteří mají na STU na předcházejícím stupni jedno úspěšně ukončené studium, je možné předvyplnit hodnoty průměru. Pokud už má student nějaký průměr vyplněn, jeho hodnota se nezmění. Po předvyplnění je třeba hodnoty uložit.

Splnění kritérií

V záložce Splnění kritérií je možné hromadně zobrazit splnění podmínek pro udělení oborového stipendia. Pomocí filtrů lze zobrazit požadovanou skupinu studentů. Studenti, kteří splňují podmínky pro udělení stipendia, mají v příslušných sloupcích vloženu ikonu . Označením příslušného checkboxu v položce Označit chybějící a potvrzením volby tlačítkem lze v seznamu studentů označit ty, kteří nevyhovují některé z následujících podmínek pro výplatu oborových stipendií. Označeným studentům lze zaslat hromadnou e-mailovou zprávu.

 • Průměr – zobrazuje studijní průměr daného studenta.

 • Přerušeno dní – počet dní přerušení v předcházejícím akademickém roce (započítává se i poslední den přerušení). Počítá se k předchozímu akademickému roku. Pokud student měl přerušené studium tak, že jen část přerušení byla v odpovídajícím akademickém roce, započítává se jen tato část.

 • Přerušení – pokud je přerušení delší než 30 dní, zobrazuje se ikona .

 • Standardní doba studia – pokud má student v předchozím roce zaevidováno financování s kódem 13 (překročení std. délky studia) nebo 14 (absolvent, studuje další program), zobrazuje se ikona .

 • Účet – pokud nemá evidováno aktivní spojení, zobrazuje se ikona .

Zadávání stipendií

V záložce Zadávání stipendií je možné hromadně zadat stipendia vybraným studentům studujícím v aktivním období. Zobrazení studentů vychází z dat evidovaných a kontrolovaných v záložkách Výsledky z předcházejícího studiíSplnění kritérií. Zadávaná částka je kontrolována, zda nepřesahuje maximální částku pro oborová stipendia evidovanou v aplikaci Konfigurace oborových stipendií.

Pro zobrazení seznamu studentů je nutné zvolit alespoň typ studia, dále je možné využít filtry studijní obor, program, rok, období a uvést maximální hodnotu průměru, kterou studenti získali.

Zobrazeni jsou studenti, kteří vyhovují zadaným kritériím, tj. mají zadaný průměr a nezobrazuje se jim žádná chyba v záložce Splnění kritérií. Výjimkou je kombinace nastavení filtru Typ studia s hodnotou doktorskýRok s hodnotou další roky, protože tito studenti nemají spočítaný průměr, takže u nich stačí, aby splňovali ostatní kritéria. Řazení studentů je podle průměru vzestupně a následně abecedně, u předchozí výjimky je seznam řazen pouze abecedně. Studenti musí mít evidováno aktivní bankovní spojení.

Pod seznamem studentů je umístěn formulář pro přidělení stipendia. Částku, která má být každému studentovi uložena, je možné vyplnit individuálně nebo hromadně následujícími způsoby:

 • ručně – vyplnit každému studentovi do pole ve sloupci Částka;

 • automaticky – označeným studentům přes pole Částka ve formuláři a stisknutím tlačítka ;

 • automaticky podle průměru – označeným studentům, kteří vyhoví uvedenému rozsahu stipendia v poli Průměr od–do, se uvedená částka doplní po kliknutí na tlačítko .

Obdobným způsobem je možné částku odebrat. Hromadně lze vyplnit pole Zakázka. Číslo zakážky se vloží do pole Zakázka a příslušným tlačítkem se tato hodnota vloží (smaže) ve sloupci Zakázka u označených studentů.

Ve formuláři se dále volí měsíc výplaty a nákladové středisko. V posledním řádku formuláře Celkem se průběžně aktualizuje celková částka, která bude zadaná k vyplacení. Kliknutím na tlačítko se vloží uvedené částky do zvoleného měsíce.

V tabulce ve sloupci Měsíce výplat jsou uvedeny jednotlivé měsíce zvoleného období a jednotlivé barvy rozlišují existenci a stav stipendia každého studenta.

Ve sloupci Info stav je uvedena aktuální informace o uložení stipendia po stisknutí tlačítka .

Stipendia lze zadat pouze studentům, kteří v rámci zvoleného měsíce nemají evidováno žádné stipendium typu motivační - odborové.

Přehled stipendií

V záložce Přehled stipendií je možné hromadně zobrazit seznam zadaných stipendií. Kritéria se definují pomocí formuláře v úvodu stránky. Stisknutím tlačítka je zobrazena sestava studentů vyhovujících zadaným kritériím.

U každého studenta jsou uvedeny informace o období, ve kterém je stipendium uděleno, výše stipendia, zdroje financování a stav vyplacení. Další sloupce je možné zobrazit kliknutím na odkazy umístěné nad tabulkou. Ve sloupci Stav datové schránky je pomocí ikon znázorněno, zda má student aktivní datovou schránku pro doručování či nikoliv.

Pro vybrané studenty vytisknout rozhodnutí o stipendiu stisknutím tlačítka . Před vlastním tiskem je vhodné doplnit čísla jednací pro jednotlivé studenty.

Prostřednictvím tlačítka lze označeným studentům zaslat hromadnou e-mailovou zprávu z poštovní schránky AIS.

Je-li přehled omezen na stav stipendií zpracovává studijní, je možné pomocí tlačítka označené stipendia převést do stavu 2 (připraveno k vyplacení).