Jun 1, 2020   5:27 a.m. Žaneta
Academic information system

Phd stipendia


Záložka Phd stipendia umožňuje hromadnou správu doktorských stipendií - jejich hromadné vkládání a tvorbu sestav. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stip-hrom-zadavani.

Zadávání stipendií

Záložka Zadávání stipendií umožňuje hromadné vkládání PhD stipendií studentům doktorských studijních programů. Doktorská stipendia jsou automaticky dopočítávána ze zařazení v platové třídě a stupně každého doktoranda v konkrétním měsíci.

Doktorská stipendia jsou vyplácena v rámci standardní doby studia. Pokud student v této době přeruší své studium, navyšuje se datum standardní doby studia o počet dní přerušení. Přerušení však musí začít před koncem standardní doby studia. Pokud student přestoupí na jiné doktorské studium, spočítá se počet dní předchozího studia (ze kterého toto vzniklo) a o tuto dobu se pro nové studium zkrátí standardní délka studia a to i s ohledem na přerušení během předchozího studia.

V aplikaci se nejprve pomocí připraveného formuláře zvolíměsíc a typ doktorského stipendia (je-li členěno do více typů), případně je možné omezit skupinu studentů podle typu studia, programu, zaměření apod. Po stisknutí tlačítka je zobrazena sestava studentů vyhovujících zadaným kritériím.

Pro každého studenta je zobrazena identifikace studia, částka stipendia a bankovní spojení pro výplatu stipendia. Údaje o platové třídě a stupni, rovněž i o zdroji financování, jsou převzaty z evidence financování doktoranda. Ve sloupci Pracoviště je uveden kód pracoviště z ekonomického systému. Další sloupce je možné zobrazit pomocí odkazů nad seznamem studentů. Není-li u některého studenta bankovní spojení evidováno, je zobrazen odkaz směřující do aplikace Evidence bankovních spojení, kde je možné číslo účtu doplnit. Studentům bez aktivního bankovního účtu nelze stipendium zadat. Ve sloupci Měsíce výplat jsou uvedeny jednotlivé měsíce zvoleného období a jednotlivé barvy rozlišují existenci a stav stipendia v daném měsíci. Zeleně jsou označeny měsíce, ve kterých bylo stipendium uděleno a vyplaceno, žlutě pak měsíce se zadaným stipendiem. Bílá označuje měsíce bez stipendia. Zjišťování stavu vyplacení stipendia v daném měsíci probíhá na základě údajů evidovaných v aplikaci Financování doktoranda a zadaných a vyplacených stipendií.

Částky uvedené u jednotlivých studentů je možné je převést do stipendií. K tomu je nutné označit jednotlivé studenty a ve formuláři vyplnit klasifikaci, nákladové středisko a stisknout tlačítko .

Přehled stipendií

Záložka Přehled stipendií umožňuje hromadně zobrazit seznam zadaných PhD stipendií podle různých kritériím. Kritéria se definují pomocí formuláře v úvodu stránky. Stisknutím tlačítka je zobrazena sestava studentů vyhovujících zadaným kritériím. U každého studenta jsou uvedeny informace o období, ve kterém je stipendium uděleno, výše stipendia, zdroje financování a stav vyplacení. Další sloupce je možné zobrazit kliknutím na odkazy umístěné nad tabulkou.

Je-li přehled omezen na stav stipendií zpracovává studijní, je možné pomocí tlačítka označené stipendia převést do stavu 2 (připraveno k vyplacení).