26. 8. 2019  3:20 Samuel
Akademický informačný systém

Vyučující


Záložka Vyučující poskytuje přehledy o vyučujících zvoleného studijního programu. Přehledy jsou přístupné pouze, pokud je zvolen konkrétní studijní program. Aplikace nabízí zejména možnosti tvorby, úpravy, zafixování a exportování potřebných statistik podle jejich povahy. Statistiky a jejich obsah vychází z vyhlášky Ministerstva školství Slovenské republiky.

1_II.14 Seznam osob zabezpečujících SP (P a PV předměty)

Poskytuje seznam všech vyučujících, kteří zajišťují výuku všech povinných a povinně volitelných předmětů zvoleného studijního programu.

1_II.17 Seznam P a PV předmětů SP a vyučujících

Poskytuje seznam všech povinných a povinně volitelných předmětů vybraného studijního programu s jejich vyučujícími a rolemi, které mají vyučující u předmětu přiděleny. Vyučující, kteří mají u předmětu pouze roli administrativa nebo tutor nejsou do sestavy zahrnuti.