16. 7. 2019  4:06 Drahomír
Akademický informačný systém

Nastavení


Aplikace Nastavení umožňuje garantovi zvoleného studijního programu stanovit své zástupce a přiřadit jim činnosti, které za něj mohou vykonávat. Těmto osobám jsou následně zpřístupněny příslušné aplikace, ve kterých mohou delegované činnosti za garanta programu vykonávat.

Garant studijního programu může delegovat oprávnění pro:

  • schvalování témat bakalářských nebo diplomových prací
  • správu hospitací

Osoba, na kterou chce garant studijního programu některou ze svých činností, se nejprve dohledá pomocí vyhledávacího pole v dolní části aplikace. Zatržením pole Omezit na zaměstnance lze vyhledávání omezit pouze na zaměstnance STU, jinak se hledá bez omezení. Vyhoví-li zadanému vzorku více osob, zvolí se hledaná osoba ze zobrazeného seznamu a potvrdí se stisknutím tlačítka . Zvolená osoba je následně přidána do seznamu v horní části aplikace. Zde se zatržením políčka v příslušném sloupci zvolí činnost, která je uživateli delegována a nastavení se potvrdí tlačítkem . Uživatelé bez delegované činnosti jsou po uložení změn ze seznamu odebráni.