17. 7. 2019  6:45 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Průběhy studia


Aplikace Průběhy studia umožňuje zobrazit průběh studia jednotlivých studentů. Seznam zahrnuje pouze studenty zvoleného studijního programu, kteří studovali ve zvoleném studijním období.

Seznam se jmény studentů a identifikací studia se zobrazuje v přehledové tabulce. Podrobnosti o průběhu daného studia lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Průběh studia.

U studentů doktorského studia je možné sledovat další údaje pocházející ze studijního a vědecko-výzkumného systému (VVIS) AIS:

  • Konference  – obsahuje seznam konferencí, které si student vložil do svých životopisných údajů v AIS nebo které vložil do publikací VVIS a je jejich autorem.

  • Projekty  – zobrazuje projekty, které si student vložil do životopisných údajů, nebo mu byla přidělena oficiální role v projektu evidovaném v AIS.

  • Publikace  – obsah aplikace se plní z evidence publikací VVIS. Student u každé publikace nastavuje rok studia, do kterého se má publikace uplatnit. Studijní referentka může toto nastavení měnit, a to i zpětně v předcházejících obdobích.

  • Pedagogika  – zobrazuje přehled předmětů, ve kterých byla studentovi přidělena role vyučujícího. Počet vyzkoušených studentů zaznamenává doktorand ve svých životopisných údajích.

  • Stáže  – obsahuje seznam studentových stáží z životopisných údajů a z údajů studijního či zahraničního oddělení.

  • Aktualizovaný studijní plán - ikony umožňují zobrazení a tisk Aktualizovaného studijního plánu.