25. 3. 2019  2:14 Marián
Akademický informačný systém

Souhlasy se zpracováním osobních údajů


Aplikace Souhlasy se zpracováním osobních údajů se zobrazuje uživatelům AIS a slouží k udělování a odvolání souhlasů se zpracováním osobních údajů.

Pro další práci v informačním systému je zapotřebí udělit povinné souhlasy se zpracováním osobních údajů. U povinného souhlasu je zobrazen vykřičník.

Uživatel má možnost potvrdit všechny souhlasy najednou přes tlačítko , které se nachází v úvodu aplikace na pravé straně pod textem Chci udělit všechny souhlasy. Stejně tak uživatel může zase odvolat všechny udělené souhlasy najednou a to přes tlačítko .

Souhlasy jsou seřazeny pod sebou v jednotlivých polích. Na levé straně je pole označeno červeným nebo zeleným svislým pruhem podle aktuálního stavu souhlasu. Pokud je souhlas nepotvrzen, odvolán nebo vyžaduje opětovné odsouhlasení (významná verze souhlasu), pak je pruh i jeho přepínač červený . Vedle přepínače je zobrazen text Souhlas nebyl udělen. Pokud jde o souhlas, který je významný pro vstup do AIS, je u názvu souhlasu zobrazen vykřičník a vedle přepínače je zobrazena věta Souhlas nebyl udělen. Nelze pokračovat. s ikonou . Pokud je souhlas udělen, pak se zobrazuje přepínač zeleně s větou Souhlas udělen a ikonou .

Pod názvem souhlasu je možné zobrazit více informací a plné znění souhlasu. Pod textem souhlasu se nachází odkaz pro vstup do aplikace Historie souhlasů s pravidly osobních údajů, kde je tabulka a v ní všechny verze daného souhlasu. Verze je vždy označena datem a časem. Následuje sloupec Souhlas udělen, ve kterém se vypisuje datum a čas udělení souhlasu. V dalším sloupci Souhlas odvolán se zobrazuje datum a čas souhlasu, který byl odvolán. V posledním sloupci je k náhledu verze, do kterého lze vstoupit přes ikonu .