Dec 18, 2018   10:10 p.m. Sláva, Slávka
Academic information system

Historie ubytování


Aplikace Historie ubytování poskytuje přehled historie ubytování konkrétního uživatele na kolejích. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním koleje-e nebo koleje-p.

Evidované záznamy o ubytování uživatele na kolejích jsou zobrazeny v přehledové tabulce. U každého záznamu je uveden začátek a konec ubytování, zkratka ubytovacího zařízení, označení bloku a číslo pokoje.