18. 3. 2019  18:44 Eduard
Akademický informačný systém

Preference


Aplikace Preference slouží pro přizpůsobení chování helpdesku.

Význam jednotlivých položek je následující:

Zasílat informační e-mail o změnách v komentářích požadavku
V rozbalovací nabídce lze zvolit o jakých požadavcích chce být uživatel informován - o těch, které zadal; kterých je řešitelem; je jejich řešitelem a odpovědnou osobou; je jejich zadavatelem, řešitelem i odpovědnou osobou; nebo o všech požadavcích.
Výběr záložky pro odkaz z e-mailu
Uživatel může nastavit, do jaké záložky kanálu povede odkaz, který bude k e-mailu připojen. V rozbalovací nabídce jsou následující záložky: Základní údaje, Komentáře, Úkoly, Rozpočty, Provozní informace, Vše.
Zasílat informační e-mail o vzniku odpovědnosti za požadavek
Pokud je nastaveno na ano, přijde e-mail s informací o odpovědnosti za daný požadavek.
Zasílání úplné historie (závěr a všechny komentáře) v e-mailu o akceptaci
Pokud je atribut nastaven na ano, pak jsou uživateli zasílány e-maily o akceptaci a úplné historii požadavku.
Zasílat informační e-mail při přidání úkolu
Při nastavení tohoto atributu je zasílán e-mail s informací o přidání úkolu, kde je uživatel řešitelem.
Zasílat informační e-mail při změně úkolu
Pokud je atribut nastaven, pak je zasílán e-mail s informací o změně úkolu, jehož je uživatel řešitelem.
Zasílat informační e-mail při dokončení úkolu
Pokud je nastaveno, pak je zasílán e-mail o dokončení úkolu jiným řešitelem v požadavku.
Odkaz v e-mailu do virtuálního kanálu
Pokud je atribut nastaven, pak je odkaz do Helpdesku v příchozím e-mailu bude obsahovat váš virtuální kanál.