20. 3. 2019  3:49 Víťazoslav
Akademický informačný systém

Přidělování


Aplikace Přidělování umožňuje přidělení aktuálních požadavků jejich řešitelům. Aplikace je dostupná uživatelům s rolí S (přiřazování problémů).

Seznam požadavku čekajících na přidělení je zobrazen v přehledové tabulce. U každého požadavku je uveden název, prirorita, datum zadání a jméno zadavatele. Seznam lze omezit filtrem.

Do aplikace existuje rychlý vstup ze seznamu kanálů kliknutím na uvedený počet nepřidělených požadavků – sloupec Nepřiděleno. U každého požadavku je uvedena sada ikon:

 •  Detaily – kliknutím na ikonu se zobrazí podrobnosti požadavku, včetně URL a tlačítek:

  • – kliknutím na tlačítko se zobrazí formulář pro přidělení požadavku, jehož součástí jsou podrobnosti o požadavku, menu pro zvolení kategorie požadavku, závažnost (priorita) požadavku, osoba, která bude mít za řešení požadavku odpovědnost, dále seznam řešitelů kanálu, ze kterého lze označením zvolit libovolný počet osob pro řešení požadavku, a pole pro vložení komentáře. Po vyplnění a uložení formuláře je požadavek přidělen k řešení. Pokud není přidělen řešitel, automaticky je jako řešitel nastavena osoba zodpovědná za požadavek. Řešitele lze zpětně měnit (odebírat, přidávat) přes provozní informace požadavku.

  • – kliknutím na tlačítko se zobrazí podrobnosti o požadavku, menu pro zvolení důvodu odmítnutí a pole pro případné vložení slovního vyjádření. Důvod i vyjádření se zobrazí autorovi požadavku. Po uložení důvodu je požadavek bez řešení přeřazen do historie.

  • – kliknutím na tlačítko se zobrazí podrobnosti o požadavku a formulář pro zvolení kategorie, závažnosti, odpovědnosti, pro označení řešitelů a vložení závěru. Po vyplnění formuláře se požadavek tlačítkem označí za vyřešený.

 •  Přidělit – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro přidělení požadavku konkrétním řešitelům (viz výše).

 •  Odmítnout – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro odmítnutí požadavku a vložení důvodu odmítnutí (viz výše).

 •  Vyřešeno – kliknutím na ikonu se zobrazí formulář pro označení požadavku za ukončený s vložení závěru o řešení (viz výše).

 •  Příloha – ikona se zobrazuje v případě, že je k požadavku přiložen soubor (text, obrázek apod.). Kliknutím na ikonu se soubor otevře. Pro úspěšné otevření přílohy je nutné mít nainstalovaný potřebný SW.