Oct 26, 2020   12:30 p.m. Demeter
Academic information system

Historie


Aplikace Historie zobrazuje přehled ukončených, odmítnutých a odstraněných požadavků. Přístup do aplikace má uživatel, který má přiřazenou alespoň roli (nahlížení do historie).

Pro každý požadavek jsou v přehledu zobrazeny podrobnosti, jako je Název požadavku, kdo byli jeho Řešitelé, kdy a kdo požadavek Zadal, kdy byl požadavek Ukončen a další atributy požadavku, které jsou vidět v záložce Řešené požadavky.

Seznam požadavků lze omezit filtry podle způsobu řešení požadavků, kategorie, do které byly požadavky zařazeny, stavu požadavku a doby řešení (za poslední týden, za poslední rok apod.).