Oct 26, 2020   12:16 p.m. Demeter
Academic information system

Nastavení kanálu


Aplikaci Nastavení kanálu v nabídce portálu zvoleného kanálu helpdesku má přístupnou pouze správce kanálu a osoby s přidělenou rolí  (správa kanálu).

Aplikace je rozdělena do záložek, ve kterých lze každý kanál zvlášť nastavit:

  • V záložce Řešitelé a dohled je možné nastavit uživatelům role spojené s některými operacemi (řešitelé problémů, akceptace řešení, apod.). Řešitelé mohou být nastavováni jako Individuální nebo Skupinoví ve stejnojmenných záložkách.

  • V záložce Kategorie se zobrazuje správa číselníků kategorií, ze kterých se vybírá a přiřazuje kategorie při Přidělování požadavku.

  • V nastavení kanálu lze zakládat či editovat Důvody odmítnutí požadavků, ze kterých může řešitel vybrat důvod v případě odmítnutí požadavku.

  • Založka Eskalace slouží k nastavení eskalačního řetězce, jehož nastavení se používá v případě, kdy nebyl požadavek přidělen ručně.

  • V záložce Autopřidělování lze nastavit uživatele, kterému budou automaticky přidělovány požadavky. Děje se tak v případě, kdy nelze požadavky přidělovat ručně (například kvůli absenci řešitelů).

Nastavení ovlivňuje výsledný efekt používání helpdeskového kanálu, a proto je velice důležité jej provést ihned po založení kanálu.