Oct 26, 2020   11:09 a.m. Demeter
Academic information system

Statistika


Aplikace Statistika obsahuje statistické údaje zvoleného kanálu rozdělené podle časových období (za poslední den, týden, měsíc, rok a celkový počet, případně zvolené časové období) a zadavatelů. Dostupná je uživatelům s rolí  (správce kanálu) a  (akceptace řešení).

V úvodu aplikace je uvedena celková statistika s počtem všech požadavků ve zvoleném kanále s rozpadem na ukončené a neukončené požadavky. Uvedena je celková i hodinová náročnost. Níže jsou uvedeny odkazy pro zobrazení:

  • Statistika dle času – v tabulce jsou zobrazeny počty nově vložených a ukončených požadavků a spotřebovaných hodin za různá časová období. Pro stejná časová období je uvedena hodinová náročnost pro řešení uvedených typů požadavků.

    Kromě nabízených časových období lze zvolit i vlastní časový interval, pro něhož se údaje zobrazí v dalším sloupci s názvem Interval. V případě, že bude do formuláře zadáno pouze datum od, pak budou do statistiky zahrnuty požadavky od zadaného do aktuálního data, pokud bude vloženo pouze pole do, budou zahrnuty všechny požadavky až do zadaného data.

    Kliknutím na číselnou hodnotu se zobrazí seznam odpovídajících požadavků.
  • Statistika dle zadavatelů – v tabulce jsou zobrazeny počty požadavků za různá časová období od jednotlivých uživatelů kanálu. Zobrazují se uživatelé, kteří do zvoleného kanálu helpdesku vložili alespoň jeden příspěvek. Stejně jako v předešlé statistice lze zvolit vlastní časový interval a zobrazit seznam požadavků odpovídající zvolenému časovému období. Kliknutím na jméno autora požadavku se otevře jeho osobní stránka v aplikaci Lidé na STU. Pokud uživatel v daném časovém období nevložil žádný požadavek, pak je uvedena nula. Ve sloupci Celkem, je uveden celkový počet požadavků vložených zvoleným uživatelem.