Oct 22, 2020   10:55 a.m. Sergej
Academic information system

Přihlášení do systému návratek


K vlastnímu přihlášení uchazeče do systému elektronické návratky slouží odkaz Návratka k přihlášce ke studiu na STU, který je dostupný z hlavní stránky informačního systému. Po jeho zvolení se na obrazovce objeví odkaz Vstoupit do systému návratek, který vede na přihlašovací formulář se dvěma vstupními poli k vyplnění pro zadání uživatelského jména (loginu) a hesla. Přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji e-přihlášky.

Do systému elektronických návratek je uchazeči umožněn přístup pouze v době, kdy aktivní milník Sběr návratek. Po uplynutí tohoto milníku je přístup umožněn i nadále, ale pouze uchazeči, který vyjádřil zájem o studium a zároveň nebyl ještě zapsán do studia. Pokud sběr návratek neprobíhá, aplikace na tuto skutečnost uchazeče upozorní.

Přihlašovací formulář nabízí možnost nastavení doby platnosti přihlášení, což je minimální doba neaktivity, po kterou zůstane uživatel v systému přihlášen, i když po tuto dobu neprovedl v systému žádné operace. Implicitně je tato doba nastavena na jeden den, kliknutím na odkaz změnit je možné zvolit vyšší hodnotu.

Přítomnost v elektronické návratce si lze ověřit v horní části stránky, kde je umístěno celé jméno přihlášeného uživatele AIS).
Přihlašovací údaje jsou pro každou návratku jedinečné. V případech, kdy je uchazeč přijat ke studiu na více studijních programech, obdrží přihlašovací údaje k e-návratce samostatně s každým rozhodnutím o přijetí.
K přihlášení do elektronické návratky je možné použít i adresu https://is.stuba.sk/navratka.