Oct 20, 2020   2:29 p.m. Vendelín
Academic information system

Změna vedoucího závěrečné práce


Aplikace Změna vedoucího závěrečné práce zobrazuje závěrečné práce, které jsou vedoucímu nabízeny k vedení jinou osobou a také práce, které vedoucí nabízí k vedení někomu jinému. Podle toho je aplikace do záložek popsáných níže.

Změna vedoucího závěrečné práce se provádí nabídnutím elektronické evidence závěrečné práce v aplikaci Změna vedoucího závěrečné práce, která je jednou z editačních aplikací u závěrečné práce.

Co nabízím

V záložce Co nabízím je zobrazen seznam aktuálních závěrečných prací, které jsou nabízeny k vedení jiné osobě. Stav předávané práce je indikován značkou ( nabízeno k předání,  přijato,  odmítnuto).

Kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti lze zobrazit celé zadání závěrečné práce a průběh odevzdávání elektronické práce.

Kliknutím na  je práce přesunuta mezi historické. Ty se zobrazí klinutím na tlačítko . Ikona  přesune historickou nabídku zadání k aktuálním.

Nabídku k převodu zadání jiné osobě je možné zrušit označením práce a kliknutím na . Osoba, které byla práce k převodu nabízena je o zrušení nabídky informována e-mailovou zprávou. Tlačítkem se zašle další e-mail upozorňující nového vedoucího práce na nabídku zadání práce k převodu.

Co je mi nabízeno

V záložce Co je mi nabízeno je zobrazen seznam aktuálních závěrečných prací nabízených k převzetí jejich vedení jinými uživateli AIS. Stav předávané práce je indikován značkou ( nabízeno k předání,  přijato,  odmítnuto).

Jestliže má být nabídka na vedení práce přijmuta, označí se, pokud má uživatel úvazek na více pracovištích univerzity, zvolí se ústav, který bude garantujícím pracovištěm práce, a klikne se na . Jakmile se uživatel stane vedoucím práce, má možnost provádět změny v zadání, vkládat posudky, stahovat studentovy soubory apod.

Kliknutím na  je práce přesunuta mezi historické. Ty se zobrazí klinutím na tlačítko . Ikona  přesune historickou nabídku zadání k aktuálním.