May 19, 2019   9:27 a.m. Gertrúda
Academic information system

Obsah složky


Obsah složky – v aplikaci je zobrazen seznam složek knihovny. Nad přehledem je zobrazena úplná cesta, která vede do složky. Dále je možné nastavit zobrazení složek dle výběru přes filtry Omezit naSeřadit podle. Vedle názvu složky je uveden počet podsložek a objektů (např. Ekonomie 1/3 – jedna podsložka a tři objekty). Kliknutím na název složky se zobrazí její obsah, kterým jsou buďto další podsložky nebo přímo e-Learningové opory či soubory. Do opory lze vstoupit buďto přes ikonu nebo kliknutím na zázev vedle ikony. Následně se zobrazí informace o opoře (Název, Správce, kdy byla opora Založena, kdo jsou Autoři a pro koho je opora Zveřejněna) a seznam operací, které je možné s oporou provádět:

  • Prohlížet oporu

  • Stáhnout

  • Metadata - přes ikonu lze vstoupit do aplikace Metadata, která zobrazuje obecné informace o projektu, jako jsou Název, HodnotaPopis. Metadata lze exportovat přes tlačítko pod přehledem .

Pokud je obsahem složky soubor, je možné do něj vstoupit a prohlédnout si podrobné informace (Název souboru - bez diakritiky a s podtržítky namísto mezer; Název, Cesta, Popisek, Vlastník, Typ souboru, Velikost a pro koho je soubor Zveřejněn.) Seznam operací, které je možné provádět se soubory:

  • Zobrazit

  • Stáhnout a uložit

  • Metadata - lze vstoupit do aplikace pro zobrazení obecných informací o souboru.