Aug 15, 2020   4:25 a.m. Marcela
Academic information system

Grantové příležitosti


Aplikace Grantové příležitosti poskytuje nástroj pro sledování a vyhledávání možností získání grantových prostředků a prostředků z fondů, vytvářet osobní plán grantů a spravovat informace o grantech. Aplikace je rozdělena do několika záložek:

V aplikaci se pojmem grant rozumí příležitost k účasti ve výběrovém řízení o získání grantu.