Aug 5, 2020   12:13 p.m. Hortenzia
Academic information system

Publikace


Aplikace Publikace umožňuje všem uživatelům AIS vyhledávat publikace evidované ve Vědecko-výzkumném informačním systému Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Publikace osob z STU

V této části aplikace lze vyhledávat publikace osob z STU evidované ve vědecko-výzkumném systému. Hledat lze pomocí formuláře, jehož položky jsou:

 • Fulltext – do pole je možné zadávat více slov oddělených mezerou, a to i z různých oblastí (např. lze zadat jméno autora, klíčové slovo, slovo z názvu publikace). Akceptována jsou slova s diakritikou nebo bez diakritiky. Pokud mají být dohledány publikace určitého autora, nechá se pole prázdné.

 • Hledat v – hledání řetězce vloženého do pole Fulltext bude probíhat v označených oblastech nebo jejich kombinacích, tj. v názvech publikací, autorech, klíčových slovech publikace, ISBN, v seznamu edicí, nakladatelů.

 • Pracoviště – zvolit lze dohledávání ze všech pracovišť nebo z jednoho označeného.

 • Druh – druh publikace, z nichž se bude vyhledávat, například časopis, článek ve sborníku, odborná kniha, skripta, výzkumná zpráva, závěrečná práce. Implicitně je zvolena položka všechny druhy publikací.

 • Jazyk publikace – jazyk, ve kterém byla hledaná publikace vydána.

 • Rok vydání – rok vydání publikace, lze ponechat volbu vše, nebo zvolit jeden či více roků (přidržením klávesy ALT nebo CTRL a postupným klikáním myší na zvolené roky).

 • Země vydání – země, kde byla hledaná publikace vydána.

 • Projekt – název projektu je dohledáván pomocí našeptávače a umožňuje vyhledat publikace, které jsou výsledkem zvoleného projektu.

 • Autor – jméno autora je dohledáváno pomocí našeptávače, hledat lze podle jednoho jména nebo lze zvolit více jmen autorů a následně zvolit, zda se mají dohledat publikace s alespoň jedním zde uvedeným autorem, nebo publikace, kde jsou autory všechny uvedené osoby. Autora lze z výběru odebrat kliknutím na ikonu .

 • Způsob zobrazení – seznam publikací lze zobrazit jako výpis publikací nebo tabulku četností podle druhu publikace a jednotlivých pracovišť (kliknutím na hodnotu počtu se zobrazí seznam publikací). V případě zobrazení tabulky četností lze v nabídce Formát tabulky četností zvolit formát výpisu.

 • Řadit dle – seznam publikací může být řazen podle názvu, autora, roku vydání, data přidání nebo poslední změny v evidenci publikace a dále podle různých nabízených kombinací kritérií. Symbol [N] u kritéria řazení znamená, že jeho hodnota je zvýrazňována jako nadpis odpovídající úrovně.

Při výpisu publikací jsou nalezené publikace zobrazeny v přehledové tabulce. Pro každý výsledek jsou uvedeny základní údaje, podrobnosti je možné zjistit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti. Před ikonu ve sloupci Příloha lze zobrazit podrobnosti o publikaci a vkládat přílohy ve formátu PDF. Sloupec je zobrazen pouze uživatelům s oprávněním veda-pub_prilohy.

Zobrazený seznam lze pomocí formuláře na konci stránky exportovat do souboru ve zvoleném formátu.

Publikace v knihovnách

Tato část apliakce umožňuje vyhledávání publikací importovaných z knihovnického systému STU. Publikace lze mimo jiné vyhledávat podle:

 • Fulltext – do pole je možné zadávat více slov oddělených mezerou, a to i z různých oblastí (např. lze zadat jméno autora, klíčové slovo, slovo z názvu publikace). Akceptována jsou slova s diakritikou nebo bez diakritiky. Pokud mají být dohledány publikace určitého autora, nechá se pole prázdné.

 • Hledat v – hledání řetězce vloženého do pole Fulltext bude probíhat v označených oblastech nebo jejich kombinacích, tj. v názvech publikací, autorech, klíčových slovech publikace, ISBN, v seznamu edicí, nakladatelů.

 • Typu dokumentu – typ dokumentů, mezi nimiž se bude vyhledávat, například audio, CD-ROM, disertační práce, periodikum, video. Implicitně je zvolena položka všechny typy dokumentů.

 • Rok vydání – rok vydání publikace, lze ponechat volbu vše, nebo zvolit jeden či více roků (přidržením klávesy ALT nebo CTRL a postupným klikáním myší na zvolené roky).

 • Jazyk publikace – jazyk, ve kterém byla hledaná publikace vydána.

 • Země vydání – země, kde byla hledaná publikace vydána.

 • Autor – jméno autora je dohledáváno pomocí našeptávače, hledat lze podle jednoho jména nebo lze zvolit více jmen autorů a následně zvolit, zda se mají dohledat publikace s alespoň jedním zde uvedeným autorem, nebo publikace, kde jsou autory všechny uvedené osoby. Autora lze z výběru odebrat kliknutím na ikonu .

 • Způsob zobrazení – seznam publikací lze zobrazit jako výpis publikací nebo tabulku četností podle druhu publikace a jednotlivých pracovišť (kliknutím na hodnotu počtu se zobrazí seznam publikací). V případě zobrazení tabulky četností lze v nabídce Formát tabulky četností zvolit formát výpisu.

 • Řadit dle – seznam publikací může být řazen podle názvu, autora, roku vydání, data přidání nebo poslední změny v evidenci publikace a dále podle různých nabízených kombinací kritérií. Symbol [N] u kritéria řazení znamená, že jeho hodnota je zvýrazňována jako nadpis odpovídající úrovně.