Dec 19, 2018   6:13 a.m. Judita
Academic information system

Přihláška do kurzu


přihláška do kurzu

Aplikace Přihláška do kurzu umožňuje přihlásit se ke studiu kurzu. Na každý kurz se mohou přihlašovat jak studenti Slovenské technické univerzity v Bratislavě, tak externí uchazeči. Odkaz na aplikaci je dostupný všem uživatelům AIS ve veřejné části systému. To umožňuje přihlášení i osobám, které dosud nejsou v AIS evidovány. Dále je aplikace dostupná po přihlášení do AIS v Osobní administrativě v sekci Osobní management.

Kurzy jsou předměty evidované ve speciálním běhu období určeném pro kurzová studia. Jsou vypisovány v průběhu akademického roku. Jejich začátek a délka nemusí odpovídat výuce běžných předmětů. Jejich výuka se řídí vlastním harmonogramem kurzu.

Při vstupu z veřejné části AIS se zobrazí formulář pro zadání rodného čísla uchazeče. Rodné číslo se zadává bez lomítka. Formulář se potvrdí stisknutím tlačítka . Nemá-li uchazeč rodné číslo přiděleno, zvolí ve formuláři v položce Rodné číslo je známo možnost ne a pokračuje se stisknutím tlačítka . Uživatelům přihlášeným do AIS je rovnou zobrazen další krok.

V dalším kroku je zobrazen formulář pro podání přihlášky do kurzu. Formulář přihlášky je rozdělen na několik částí:

  • Kurzy – seznam kurzů, do kterých je možné se aktuálně přihlásit. Seznam nabízených kurzů je omezen pouze na kurzy aktuálního období. U každého kurzu je ve sloupci Zápis uvedeno období, kdy je možné se do kurzu přihlašovat. Sylabus kurzu lze zobrazit kliknutím na ikonu . V rámci jedné přihlášky lze zvolit pouze jeden kurz. Po uložení vyplněného formuláře je možné se přihlásit na další kurz.

  • Výběr studijního programu a zaměření – v závislosti na volbě kurzu se vybírá program a zaměření, ve kterém bude kurz studován.

  • Osobní údaje – slouží pro zadání osobních údajů uchazeče do kurzu. V této části je nutné vyplnit, zejména žlutě podbarvená pole. Údaje budou použity pro založení uživatelského účtu v AIS. Na zde uvedenou e-mailovou adresu budou uchazeči po jeho zapsání do kurzu zaslány přihlašovací údaje do AIS. Uchazeči, kteří již mají uživatelský účet v AIS tyto údaje nevyplňují a jsou jim pouze zobrazeny pro kontrolu.

  • Kontaktní adresa – slouží pro zadání kontaktní adresy uchazeče do kurzu, které může být využita pro doručování dokumentů souvisejících s přijetím do studia. Obec v ČR nebo SR se dohledává přes PSČ stisknutím tlačítka . V případě jiného státu se obec zadává textově.

  • Fakturační údaje – není povinné je vyplnit, vyplňuje se pouze, pokud kurz bude financovat zaměstnavatel. Po označení položky ano, se zobrazí formulář, ve kterém je možné vyplnit název společnosti, IČO, DIČ, adresa, stát, případně poznámka.

Po vyplnění formuláře je stisknutím tlačítka přihláška podána. Nyní je třeba vyčkat na její schválení ze strany studijního oddělení. Jakmile bude přihláška schválena, bude uchazeči založeno studium na vybraný studijní program a na uvedený e-mail budou zaslány přístupové údaje pro přihlášení do systému.