Oct 29, 2020   10:03 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Příprava stipendií k vyplacení


Aplikace Příprava stipendií k vyplacení umožňuje připravit stipendia k vyplacení, tedy převést je ze stavu 1 do stavu 2. V tomto stavu pak čekají na převzetí ekonomickým oddělením k vlastnímu vyplacení (EO převede stipendia do stavu 3). Aplikace je přístupná uživatelům s právem stips-pracoviste nebo stips-pracoviste-r.

Po vstupu do aplikace se zvolí období. Jakmile je zvoleno, zobrazí se informativní přehled s počtem stipendií pro jednotlivé měny, ve kterých jsou stipendia evidována a stavy zpracovává studijnípřipravené k vyplacení. Pomocí tlačítek lze volit mezi dvěma způsoby přípravy stipendií k vyplacení:

  • – při individuální volbě přípravy je pro vybraný měsíc a rok zobrazen seznam všech stipendií nebo stipendií zvoleného typu ve stavu zpracovává studijní. V seznamu se označením vyberou stipendia, která mají být připravena k vyplacení. Stisknutím tlačítka budou vybraná stipendia převedena do stavu 2 – připraveno k vyplacení.

  • – stisknutím tlačítka pro hromadnou přípravu stipendií k vyplacení budou všechna stipendia tohoto období ve stavu zpracovává studijní převedena do stavu připraveno k vyplacení.

Pozor! Převod stipendií do stavu připraveno k vyplacení je nevratná operace.
Ekonomické oddělení může po dobu zpracování stipendií pro převod do banky zamezit převod stipendií z fakulty do stavu připraveno k vyplacení (viz aplikace Převod do banky).

Následné převzetí stipendií a jejich převod do stavu vyplaceno provádí ekonomické oddělení pomocí aplikace Převod do banky.