Oct 26, 2020   12:20 p.m. Demeter
Academic information system

Evidence školitelů doktorandů


V aplikaci Evidence školitelů doktorandů jsou evidovány osoby, které mohou být školiteli studentů doktorského studia. Evidovaný školitel může vypisovat témata disertačních prací určená budoucím studentům doktorského studia. Student si z těchto témat volí již při vyplňování přihlášky ke studiu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p (pouze prohlížení).

Školitelům jsou přiřazeny konkrétní studijní programy. Aplikace může sloužit jako přehled školitelů pro zvolený studijní program, nebo seznam programů, ve kterých je určená osoba školitelem.

Školitele pro studijní program lze nastavit i v editaci atributů osoby v aplikaci Správa osob prostřednictvím atributu Programy školitele doktoranda.

Evidence školitelů může probíhat dvojím způsobem. Buď jsou školitelé přiřazováni konkrétním programům, nebo je zvolenému školiteli přiřazen jeden nebo více studijních programů.

Přehled studijních programů

V záložce Přehled studijních programů je uveden přehled studijních programů doktorského studia akreditovaných pro zvolené pracoviště. Ve sloupci Školitelé je u každého programu vypsán seznam školitelů jmenovaných pro příslušný studijní program.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Nastavení lze seznam školitelů upravit. Pro přidání nového školitele se nejprve z nabídky zvolí pracoviště a potvrdí se stisknutím tlačítka . V zobrazeném seznamu pracovníků zvoleného pracoviště je ve sloupci Školitel barevně rozlišeno, zda je daná osoba u zvoleného programu již evidována jako školitel (pak lze roli školitele odebrat) nebo není (pak lze roli školitele na programu přidat). Požadovaná operace s vybraným pracovníkem se provede stisknutím příslušného tlačítka pod seznamem. Seznam přiřazených školitelů k programu je vypsán níže na stránce. Zde je možné školitele individuálně odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Školitele pro studijní programy je možné odebrat i hromadně a to prostřednictvím tlačítka , které je umístěno pod přehledem studijních programů a jejich školitelů. Po stisknutí tlačítka budou školitelé smazání u všech označených studijních programů.

Přehled zaměstnanců

V záložce je uveden seznam zaměstnanců zvoleného pracoviště, které jsou či nejsou evidovány jako školitelé doktorandů. Každému školiteli je možné:

  • Přidat program – přes formulář pod ikonou ve sloupci Nastavení lze školiteli přiřadit další studijní program. Ve formuláři se zvolí pracoviště, pro které je požadovaný program akreditován, označí se jeden nebo více programů a tlačítkem se ke školiteli přiřadí.

  • Odebrat program – školitelům je možné programy odebírat:

    • hromadně – označeným školitelům se odeberou všechny studijní programy garantované fakultou (k níž má uživatel přiděleno oprávnění) tlačítkem . Programy jiných fakult zůstanou školiteli přiřazeny. Odebrat je může například systémový integrátor jejich pracoviště;

    • individuálně – po vstupu do nastavení se označí v seznamu přiřazených programů jeden nebo více programů, které mají být odebrány, a stiskne se tlačítko .