May 28, 2020   10:29 a.m. Viliam
Academic information system

Sestavy stipendií pro fakultu


Aplikace Sestavy stipendií pro fakultu slouží ke kontrole a tisku celkové sestavy zadaných stipendií za dané pracoviště. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stips-pracoviste nebo stips-pracoviste-r.

Po vstupu do aplikace se vybere typ požadované sestavy, stav stipendií a období, za které se má sestava vytvořit. Zatržením pole Tisknout na šířku lze sestavu tisknout na šířku papíru.

Sestava Kompletní sestava všech stipendií poskytuje přehled všech studentů za konkrétní období (měsíc nebo více) s výší stipendia a jménem osoby, která jim stipendia vložila, připravila k výplatě a vyplatila. Tuto sestavu lze pouze zobrazit.

Sestava Celkový přehled poskytuje přehled o množství prostředků poskytnutých z jednotlivých zdrojů financování na všechny typy stipendií. Kromě vypočtených částek je uveden i údaj o počtu studentů, kterým byla tato částka vypočtena. Sestavu lze zobrazit v prohlížeči nebo vytisknout.

Po kontrole sestav je možné označit všechna stipendia daného období jako připravená k vyplacení (viz aplikace Příprava stipendií k vyplacení).